Verwerkingsadvies Xyhlo biofinish

Speciaal voor de verwerking van hout met Xyhlo biofinish is er een verwerkingsvoorschrift opgesteld. Wanneer u zich houdt aan deze voorschriften, heeft u de beste resultaten en langste levensduur van hout behandeld met Xyhlo biofinish.

1.1. Opslag hout

De producten dienen na levering, vóór het verwerken droog te worden opgeslagen. Xyhlo biofinish is niet aansprakelijk voor schade die door verkeerde opslag of handling ontstaat.

1.2. Productcontrole

Xylotrade B.V. doet er alles aan om een hoogwaardige afgewerkte massief houten gevelbekleding te produceren. Indien u twijfels heeft over de juistheid en/ of de kwaliteit van de geleverde goederen bent u verplicht vóór montage Xylotrade B.V. dan wel de door haar aangewezen vertegenwoordiger in Nederland op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van het recht op garantie.

1.3. Onderconstructie

De bevestiging van de gevelbekleding geschiedt in de regel op een houten onderconstructie. Daarbij dient u de volgende richtlijnen op te volgen:

 • de afmetingen van de regels dienen minstens 22 x 50 mm te zijn
 • de bevestiging van de onderconstructie dient te worden bevestigd met materiaal volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant volgens de geldende normen.

1.4. Ventilatie

Achter de Xyhlo Biofinish gevelbekleding dient een doorgaande ventilatieruimte te zijn van minimaal 20 mm diepte. Indien verticale gevelbekleding wordt toegepast dient dubbele belatting te worden gebruikt om ventilatie te garanderen. Ventilatielatten zijn niet toegestaan. De ventilatie mag op geen enkele wijze onderbroken of vernauwd worden. De be- en ontluchtingsopeningen dienen minimaal 20 mm diep te zijn.

1.5. Bevestiging van de planken

Maximale bevestiging van 400 mm h.o.h.

 • met RVS schroeven van 3,5 x 55 mm
 • met gerilde RVS nagels van 2,7 x 64 mm

De nagels moeten minimaal 38 mm in de massieve houten ondergrond doordringen. Gebruik van gekleurde koppen verdient de voorkeur.

Indien locale bouwvoorschriften het gebruik van een andere belatting en/of kortere nagels toestaan, is het de verantwoordelijkheid van de installateur zich ervan te verzekeren dat de kwaliteit van deze materialen voldoende is om Xyhlo biofinish zo te installeren dat schotelvorming en excessieve werking wordt voorkomen en dat de ventilatievoorschriften worden nageleefd. Bij locaties nabij de kust kan het zijn dat een hogere kwaliteit RVS nodig is.

 

 

LET OP: De koppen van de nagels of schroeven moeten op het oppervlakte van het houten deel blijven, dus niet in het hout worden geslagen, om beschadiging van de oppervlakte te voorkomen. Dit maakt ook de kans op beschadiging van de biologische coating kleiner.

 

Belastende constructies, zoals zonneschermen, regengoten e.d., mogen niet rechtstreeks aan de Xyhlo biofinish gevelbekleding worden bevestigd, zulks op straffe van verval van het recht op garantie. Indien het aan de onderconstructie wordt bevestigd, dient er voor te worden gezorgd dat eventuele beschadigingen aan Xyhlo biofinish worden hersteld en de belastende constructie zo wordt bevestigd dat deze Xyhlo biofinish niet kan beschadigen, dan wel een belasting voor Xyhlo biofinish kan vormen.

Start minimaal 150 mm boven het maaiveld. Panelen mogen niet in contact komen met het metselwerk.

Per steunpunt worden per deel bevestigingsmiddelen als volgt aangebracht (zie ook blz 3/4):

 • Halfhout Rabat, V-profiel, Channel siding, Zweeds rabat (137 mm), Dubbele rhombus:
  25 mm uit de onderzijde
 • Board and Batten:
  Battens van 64 mm in het midden. De board met 2 bevestigingen 25 mm uit de zijkanten
 • Rhombus open gevelprofiel:
  in het middel van het deel indien ≤ 65 mm, 2 bevestigingen 25 mm uit de kan indien > 65 mm
 • Zweeds rabat (178 mm):
  25 mm uit de onderzijde en 80 mm daarboven

Bij kopse kanten dienen de nagels op 25 mm te worden bevestigd vanuit de kopse kant.

1.6. Zaagsneden

Alle zaagsneden en/of beschadigingen die tijdens het monteren ontstaan of worden geconstateerd dienen, na te zijn gereinigd, met twee lagen Xyhlo biofinish te worden (na)behandeld. Tevens dienen de kopse kanten, indien zij onbeschermd worden toegepast, met twee lagen Xyhlo biofinish te worden nabehandeld. Bij stootvoegen is dat niet nodig, tenzij er onbehandelde gedeeltes zichtbaar zijn en er zaagsneden zijn.

1.7. Voegen en expansieruimten

Voor het mooiste resultaat dienen de kopse kanten op 22 ° te worden gezaagd. Xyhlo biofinish delen moeten met 3 mm expansieruimte in de breedte worden gemonteerd. Dit is nodig om de biofinish delen bij eventueel krimpen en uitzetten voldoende ruimte te geven. Wat verder niet in deze voorschriften is beschreven, dienen de bouw-voorschriften volgens het Bouwbesluit te worden gevolgd. Bij enige twijfel omtrent de uitvoering van deze voorschriften of anderszins dient contact opgenomen te worden met Xylotrade B.V. of haar vertegenwoordigers alvorens te monteren. Het niet volgen van deze voorschriften heeft verval van de garantie ten gevolge.

 

Download hier het verwerkings- en onderhoudsvoorschrift Xyhlo Biofinish