Innovatie in houtbescherming

Xyhlo biofinish is internationaal een unieke en volledig nieuwe technologie voor het beschermen en verduurzamen van hout. Het inzetten van een natuurlijk beschermingsprincipe voor hout op basis van lijnolie en functionele micro-organismen combineert wetenschap en natuur op een unieke manier die nooit eerder is toegepast. Hoewel veel onderzoek gedaan is naar biofilms, zijn de meeste onderzoeksprojecten gericht op de preventie van biofilmvorming. Het gebruik van een biofilm om zijn functionele eigenschappen is uniek en wereldwijd een innovatie in houtbescherming.

Het principe van verduurzaming door schimmelgroei op natuurlijke oliën is eind 90-er jaren toevallig ontdekt als onbedoeld bijproduct van het promotieonderzoek van dr. Michael Sailer aan de Universiteit van Hamburg. Hierbij bleek dat in de vrije natuur op geschikte substraten, bijvoorbeeld hout met lijnolie, bij afwezigheid van biociden na enige maanden een stabiel systeem van micro-organismen gevormd wordt; een zogenoemde biofilm, die het materiaal blijvend beschermt. Deze technologie is in de jaren erna door TNO en later door Xylotrade verder ontwikkeld en gepatenteerd.

Xhylo biofinish is in staat zichzelf te herstellen doordat de biofilm de beschadigde plek op het hout opnieuw bedekt zolang er een voedingsbodem beschikbaar is. Dit leidt niet alleen tot minder onderhoud en onderhoudskosten, maar ook tot een duidelijke milieuwinst omdat er geen toxische stoffen nodig zijn voor onderhoud. Zelfs als de biofilm na een aantal jaren minder wordt volstaat het opnieuw beschikbaar maken van een voedingsbodem.

Door de in de natuur voorkomende schimmel Aureobasidium pullulans op met lijnolie geïmpregneerd hout te laten groeien ontstaat een robuuste functionele levende biofilm of coating die het gebruik van giftige stoffen overbodig maakt en extra functies creëert. Het doelgericht gebruikmaken van micro-organismen en toepassen van de juiste stuurfactoren brengt meer functionaliteit met minder tot geen negatieve milieu-impact en kan giftige stoffen zoals biocides vervangen. De technische toepassing hiervan op houtoppervlakken is nu al gerealiseerd met een zwarte kleur. Verder onderzoek wordt gedaan om andere kleuren te kunnen produceren.

Doorsnee Xyhlo biofinish op grenen spinthout

Duurzame houtcoating

Xyhlo biofinish is volledig circulair. De coating en de olie bestaat uit 100% natuurlijke, biologische en lokale grondstoffen. Na het verstrijken van de technische levensduur van het hout, kan dit met de biofinish volledig worden teruggebracht in de natuurlijke kringloop. Hiermee voldoet Xyhlo biofinish ook aan het principe van cradle-to-cradle.

Het met Xyhlo biofinish beschermde hout kan aan het eind van de levensduur worden verbrand en daarmee als biobrandstof kunnen worden gebruikt en dus CO2-neutraal. Maar mooier nog is het om het product al dan niet versnipperd terug te geven aan de natuur zodat ook de volgende generatie bomen van de vrijkomende voedingsstoffen kan groeien. Hout met Xyhlo biofinish creëert in geen geval een afval- of milieuvraagstuk. Integendeel, bij het terug storten in de natuur blijft de vastgelegde CO2 gewoon vastgelegd waarmee het product dan zelfs bijdraagt aan de reductie van CO2 in de atmosfeer.

Bestaande methoden voor de bescherming van hout hebben maatschappelijke en milieutechnische nadelen. Xyhlo biofinish is een milieuvriendelijk alternatief voor met biociden of metaalzouten verduurzaamd zachthout.

CO2 neutraal

De termen CO2-neutraal of klimaatneutraal geven aan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Onbehandeld hout is CO2-neutraal, ook als dat niet gerecycled wordt. Echter zijn zachte houtsoorten niet erg duurzaam en moeten worden beschermd tegen o.a. klimatologische invloeden. De gebruikelijke methoden, het aanbrengen van een conserverende vloeistof of het thermisch cq. chemisch modificeren van het hout, zijn niet erg milieuvriendelijk vanwege het gebruik van toxische stoffen en het energie-intensieve karakter. En daarmee is het gebruik van dergelijk behandeld hout niet CO2-neutraal. Door hout te beschermen met bioresources – het doel van biobased economy, BBE – worden positieve effecten op de CO2 huishouding bereikt. In tegenstelling tot synthetische materialen, zijn hout en Xyhlo biofinish grotendeels opgebouwd uit vastgelegde atmosferische CO2. Aan het einde van de levenscyclus voegt het geen extra Co2 toe. Het beschermde product is volledig CO2 neutraal.

Maak kennis met duurzame houtbescherming!

Wilt u kennis maken met duurzame innovatieve houtbescherming? Vraag dan geheel vrijblijvend een proefstukje Xyhlo biofinish aan en overtuig uzelf van deze unieke natuurlijke houtbescherming.

Nu aanvragen!