Onderhoudsadvies Xyhlo biofinish

Gedurende de levensduur kan Xyhlo biofinish gevelbekleding een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die inherent zijn aan hout. Zulke eigenschappen kunnen worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandigheden van iedere installatie. Kleine imperfecties aan de biofinish, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, vallen niet onder de Xyhlo biofinish garantie. Het is daarom belangrijk om de Xyhlo biofinish gevelbekleding regelmatig te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor onderhoud op te volgen om aan de garantievoorwaarden te blijven voldoen.

1. Reiniging

Vuilaanslag heeft geen of slechts een zeer geringe invloed op de kwaliteit van de biofinish, maar het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient dit met een zachte borstel te gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de biofinish beschadigen. Voorkom vlekken door opspattend water en zorg dat hemelwaterafvoeren van de Xyhlo biofinish panelen af gericht staan.

2.Zichtbaar worden van het hout

Alhoewel Xyhlo biofinish zeer duurzaam is, is het mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, na verloop van tijd een scheur, schilfer, deuk of kras in de biofinish komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in het hout te dringen en kan resulteren in een verminderde bescherming door de biofinish. Kleine beschadigingen herstelt de biofinish zelf langs natuurlijke weg. Echter, grotere beschadigingen of zichtbaar hout moet worden bijgewerkt met biofinish. Extra biofinish van Xyhlo kan worden besteld bij uw Xyhlo biofinish leverancier. Het bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met een kwast. Indien de nieuwe biofinish op het bestaande oppervlak komt, kan dit een kleurverschil veroorzaken. Normaal gesproken verdwijnt dit na enige tijd.

3. Natuurlijke houteigenschappen

Xyhlo biofinish is aangebracht op echt hout en de stabiliteit van dit natuurlijke materiaal kan niet worden gegarandeerd. Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Gedurende de fabricage wordt geprobeerd om de variatie door de natuurlijke houteigenschappen zoveel mogelijk te neutraliseren. Deze variatie is inherent aan alle houtsoorten, maar zal de functionele eigenschappen van de gevelbekleding niet beïnvloeden. Om esthetische redenen kan gekozen worden deze toch bij te werken.

  • Uittreding van lijnolie: Gedurende de fabricage van Xyhlo biofinish doet men het mogelijke om de hoeveelheid geïmpregneerde lijnolie in het hout zodanig te doseren, dat eventuele uittreding van lijnolie wordt geminimaliseerd en toch voldoende olie beschikbaar is waarop de biofinish zich kan voeden. Echter, het is mogelijk dat er in het begin lichte uittreding van lijnolie voorkomt, vooral gedurende de warme zomermaanden. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit van de biofinish. Uittreding van lijnolie valt niet onder de garantie.
  • Kwastlift en raising grain: Ook wordt tijdens de fabricage van Xyhlo biofinish geprobeerd om zoveel mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, echter het is mogelijk dat deze karakteristieken zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Xyhlo biofinish om zichtbaar hout indien nodig bij te werken.

4. Reparaties en onderhoud

Gedurende de garantieperiode is het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om eventuele grotere krassen en/of beschadigingen direct na constatering met twee lagen Xyhlo biofinish te behandelen. Tevens dient de gevelbekleding regelmatig gecontroleerd te worden en indien nodig ééns per drie jaar te worden nabehandeld met lijnolie, voor het eerst na 4 tot 5 jaar na levering.

Download hier het verwerkings- en onderhoudsvoorschrift Xyhlo Biofinish