Kennispartners

De ontwikkeling van Xyhlo biofinish is tot stand gekomen met de hulp van verschillende horizontale- en verticale complementaire ketenpartners. Zij werken al geruime tijd samen aan de ontwikkeling van een volledig biobased, milieuvriendelijke coating die geschikt is om West Europese zachte houtsoorten te verduurzamen naar duurzaamheidsklasse 2.

De organisaties die meewerken aan de ontwikkeling van Xyhlo biofinish zijn:

  • CBS (Centraal Bureau voor Schimmelcultures)
  • TNO
  • TU/e (Technische Universiteit Eindhoven)
  • Saxion Hogeschool
  • Imenz Bioengineering
  • Delft Patents
  • STW
  • BioGeoCivil
  • Van der Zalm Metaalbouw
  • Schiele Coating Intelligence

Medio 2015 is een omvangrijk samenwerkingstraject met de Saxion University of Applied Sciences opgestart waarbij verdere vragen op het gebied van duurzaamheid, brandwerendheid en opbrengen van de coating aan de orde komen.