Xyhlo home algemeen verwerkingsadvies

Xyhlo biofinish is een kwaliteitsproduct en milieuvriendelijk alternatief voor het verduurzamen van hout voor de woningbouw. Xyhlo biofinish bestaat uit 100% natuurlijke en lokale grondstoffen en na het verstrijken van de technische levensduur van het hout, kunnen deze samen met het hout volledig worden teruggebracht in de natuurlijke biologische kringloop.

Algemene informatie en opslag

De te behandelen producten dienen vóór het verwerken droog te worden opgeslagen dan wel voldoende droog te zijn. Behandeling van natte houten delen verlengt de droogtijd aanzienlijk waardoor de kans op afspoelen van het product toeneemt. Omdat de biofinish een 100% natuurlijk product is zijn er immers ook geen additieven toegevoegd die het product sneller laten drogen. Geadviseerd wordt om de biofinish gekoeld op te slaan. Gekoeld is de biofinish in elk geval één jaar na levering houdbaar. Bij kamertemperatuur is de biofinish in elk geval drie maanden houdbaar. Zowel de lijnolie als de biofinish worden aangeleverd in jerrycans. Deze jerrycans dragen elk etiketten. Verwijdering dan wel verlies van deze etiketten dient in geen enkel geval te gebeuren.

Voorbereiding voor toepassing

Xyhlo biofinish is een fabrieksmatig proven concept en om dit resultaat bij thuisgebruik zo goed mogelijk te evenaren worden een aantal materialen geadviseerd. Als eerste beveelt Xylotrade B.V. aan om gebruik te maken van pluisvrije polyester verfrollers van 10 cm breed voor het aanbrengen van de biofinish en de lijnolie. Daarbij wordt ook geadviseerd om voor zowel de lijnolie als de biofinish elk een eigen verfroller te gebruiken. Voorts wordt geadviseerd om geschikte kleding te dragen tijdens het aanbrengen van de biofinish, omdat gewerkt wordt met op de natuur gebaseerde producten die zeer moeilijk uitwasbaar zijn.

Toepassing van Xyhlo home

Het aanbrengen van de biofinish dient te gebeuren op een schoon en droog houten oppervlak. In tijden van wisselvallig weer of regen wordt aangeraden om de biofinish, indien mogelijk, ergens overdekt aan te brengen. Als dit niet mogelijk is kan beter even enkele dagen worden gewacht. Zorg tijdens het aanbrengen dat het complete oppervlak van het hout bedekt is met de biofinish en de lijnolie, conform dit verwerkingsadvies. Dit betekent zowel het aanzicht, als de achterzijde, zijkanten en zaagsneden van het hout. Het is belangrijk dat geen onbehandelde oppervlakken overblijven. Breng als eerste een dunne laag biofinish aan, om dit vervolgens in ieder geval één maar liever nog enkele dag(en) te laten drogen. Indien een zwartere kleuring wordt gewenst breng dan vervolgens een tweede dunne laag biofinish aan, om dit vervolgens wederom één dag maar beter enkele dagen te laten drogen. Breng als laatste een dunne laag lijnolie aan, waarna het geheel goed gedroogd moet zijn alvorens het wordt blootgesteld aan wisselvallig weer of regen. Na enkele weken is de schimmellaag al enigszins vergroeid met de bovenste cellagen van het hout en zal dus niet meer kunnen afspoelen.

Reiniging

Vuilaanslag heeft geen invloed op de kwaliteit van de biofinish, maar het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische redenen. Indien u de biofinish reinigt, dient dit met een zachte borstel te gebeuren. Afspoelen onder lage druk met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de biofinish beschadigen. Voorkom watervlekken door opspattend water en zorg dat hemelwaterafvoeren van de Xyhlo biofinish panelen af gericht staan.

Blootlegging van het hout

Alhoewel de Xyhlo biofinish zeer duurzaam is, is het mogelijk dat door onachtzaamheid of andere factoren, na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de biofinish komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar wordt. Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in het hout te dringen en kan resulteren in minder duurzaamheid. Zichtbaar hout moet worden bijgewerkt met biofinish. Extra biofinish van Xyhlo kan worden besteld bij uw Xyhlo biofinish leverancier. Het bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, geadviseerd wordt met een kwast.

Reparaties en onderhoud

Grotere krassen en/of beschadigingen dienen direct na constatering met een of twee dunne lagen Xyhlo biofinish te worden behandeld. Xylotrade B.V. adviseert om de biofinish ééns per jaar na te behandelen met lijnolie. Dit zorgt er ook voor dat kleine beschadigingen door de schimmel zelf worden hersteld. De lijnolie is immers de voeding voor de schimmel. Door het regelmatig aanbrengen van de lijnolie blijft de levende schimmellaag in stand.

Download hier het algemeen verwerkingsadvies als pdf