Innovatie in houtbescherming

Xyhlo biofinish is een internationaal unieke en volledig nieuwe technologie voor het beschermen en verduurzamen van hout. Het inzetten van een natuurlijk beschermingsprincipe voor hout op basis van lijnolie en functionele micro-organismen combineert wetenschap en natuur op een unieke manier die nooit eerder is toegepast. Hoewel veel onderzoek gedaan is naar biofilms, zijn de meeste onderzoeksprojecten gericht op de preventie van biofilmvorming. Het gebruik van een biofilm om zijn functionele eigenschappen is uniek en wereldwijd een innovatie in houtbescherming.

Het principe van verduurzaming door schimmelgroei op natuurlijke oliën is eind 90-er jaren toevallig ontdekt als onbedoeld bijproduct van het promotieonderzoek van dr. Michael Sailer aan de Universiteit van Hamburg. Hierbij bleek dat in de vrije natuur op geschikte substraten, bijvoorbeeld hout met lijnolie, bij afwezigheid van biociden na enige maanden een stabiel systeem van micro-organismen gevormd wordt; een zogenoemde biofilm, die het materiaal blijvend beschermt. Deze technologie is in de jaren erna door TNO en later door Regge Hout verder ontwikkeld en gepatenteerd.

Xhylo biofinish is in staat zichzelf te herstellen doordat de biofilm de beschadigde plek op het hout opnieuw bedekt zolang er een voedingsbodem beschikbaar is. Dit leidt niet alleen tot minder onderhoud en onderhoudskosten, maar ook tot een duidelijke milieuwinst omdat er geen toxische stoffen nodig zijn voor onderhoud. Zelfs als de biofilm na een aantal jaren minder wordt volstaat het opnieuw beschikbaar maken van een voedingsbodem.

Door de in de natuur voorkomende schimmel Aureobasidium pullulans op met lijnolie geïmpregneerd hout te laten groeien ontstaat een robuuste functionele levende biofilm of coating die het gebruik van giftige stoffen overbodig maakt en extra functies creëert. Het doelgericht gebruikmaken van micro-organismen en toepassen van de juiste stuurfactoren brengt meer functionaliteit met minder tot geen negatieve milieu-impact en kan giftige stoffen zoals biocides vervangen. De technische toepassing hiervan op houtoppervlakken is nu al gerealiseerd met een zwarte kleur. Verder onderzoek wordt gedaan om andere kleuren te kunnen produceren.

Doorsnee Xyhlo biofinish op grenen spinthout

Maak kennis met Xyhlo biofinish

Wilt u kennis maken met het innovatieve Xyhlo biofinish? Vraag dan geheel vrijblijvend een proefstukje zachthout aan dat behandeld is met Xyhlo biofinish en overtuig uzelf van deze unieke natuurlijke houtbescherming.

Nu aanvragen!